SÍŇ SLÁVY

 

- V síni slávy naleznete seznam všech hráčů na konkrétním serveru.

- Můžete zde vyhledat jakéhokoliv hráče a zobrazit si jeho postavu, třídu, staty, vybavení a úroveň.

- Chcete-li vyhledat konkrétního hráče, zadejte jeho jméno do vyhledávače, který se nachází na spodní části a stiskněte Enter nebo klikněte na lupu. 

- Stejným způsobem můžete vyhledat i konkrétní pozici v síni slávy, jen místo jména zadáte číslo.

- Kromě prohlížení hráčů můžete v síni slávy provádět i různé akce (viz. Akce).

- Síň slávy je rozdělena na 5 částí:

 

Hrdinové - zobrazuje věhlas všech hráčů na serveru

Formát zobrazení:   Pozice   /   Jméno   /   Cech   /   Úroveň   /   Věhlas

 

Cechy - zobrazuje věhlas všech cechů na serveru

Formát zobrazení:   Pozice   /   Cech   /   Vůdce   /   Členů   /   Věhlas

 

Pevnosti - zobrazuje věhlas pevností všech hráčů na serveru

Formát zobrazení:   Pozice   /   Jméno   /   Cech   /   Vylepšení   /   Věhlas

 

Mazlíčci - zobrazuje věhlas mazlíčků všech hráčů na serveru

Formát zobrazení:   Pozice   /   Jméno   /   Cech   /   Počet   /   Věhlas

 

Podsvětí - zobrazuje věhlas a úroveň podsvětí všech hráčů na serveru

Formát zobrazení:   Pozice   /   Jméno   /   Cech   /   Úroveň   /   Věhlas

 

 

Akce v síni slávy:

 

Zaútočit na hráče - zaútočíte na vybraného hráče (nezískáte žádné zkušenosti!)

 

 

Otevřít/zavřít ovládací tlačítka - otevřete/zavřete všechna tlačítka možných akcí pro vybraného hráče

 

 

Napsat zprávu - napíšete zprávu vybranému hráči

 

 

Popis postavy - zobrazíte si hráčův popis (přepínáte mezi popisem a jeho staty)

 

 

Porovnat - porovnáte svojí postavu s postavou vybraného hráče

 

 

Ignorovat - ignorujete hráče (nebude vás moci kontaktovat)

 

 

Přestat ignorovat - zrušíte ignorování hráče

 

 

Přidat na seznam přátel - přidáte vybraného hráče na seznam přátel

 

 

Odebrat z přátel - odeberete hráče z vašeho seznamu přátel

 

 

Pozvat do cechu - odešlete vybranému hráči pozvánku do cechu (mohou pouze důstojníci a vůdce)

 

 

Akce související s cechem:

 

Vyloučit - vyloučíte vybraného hráče z cechu (mohou pouze důstojníci a vůdce)

 

 

Opustit cech - opustíte cech

 

 

Povýšit na důstojníka - povýšíte vybraného hráče na důstojníka (může pouze vůdce)

 

 

Degradovat - degradujete vybraného hráče z důstojníka na prostého člena (může pouze vůdce)

 

 

Povýšit na vůdce - povýšíte vybraného důstojníka na vůdce cechu (může pouze vůdce)

 

 

Svrhnout vůdce - svrhnete neaktivního vůdce cechu (může pouze důstojník, pokud je vůdce neaktivní více jak 21 dní)