Aktualizace.

18.08.2014 14:31

- Přidána sekce "Cechovní démonický portál".

- Přidány potvory do sekce "Démonický portál".

- Přídány přehledy tříd do portálů.