Zpět

Mazlíčci - Světlo

 

 Světelné vejce       Světelný citrón

          

 

 

Světelný habitat

 

 

 1.mazlíček - Šagyl 

 Úroveň 1       Životy 200

 Síla 21  Obratnost 10  Inteligence 10  Výdrž 21  Štěstí 16

 

 

 2.mazlíček - Medúzok 

 Úroveň 3       Životy 960

 Síla 48  Obratnost 24  Inteligence 24  Výdrž 48  Štěstí 37

 

 

 3.mazlíček - Zvonil 

 Úroveň 6       Životy 1.358

 Síla 48  Obratnost 48  Inteligence 97  Výdrž 97  Štěstí 72

 

 

 4.mazlíček - Mrakotřesk 

 Úroveň 10       Životy 3.784

 Síla 85  Obratnost 85  Inteligence 172  Výdrž 172  Štěstí 125

 

 

 5.mazlíček - Nervočerv 

 Úroveň 14       Životy 15.720

 Síla 131  Obratnost 262  Inteligence 131  Výdrž 262  Štěstí 196

 

 

 6.mazlíček - Plutoid 

 Úroveň 18       Životy 30.020

 Síla 198  Obratnost 395  Inteligence 198  Výdrž 395  Štěstí 296

 

 

 7.mazlíček - Džintonik 

 Úroveň 22       Životy 25.714

 Síla 279  Obratnost 279  Inteligence 559  Výdrž 559  Štěstí 419

 

 

 8.mazlíček - Hvězdoděr 

 Úroveň 26       Životy 102.060

 Síla 756  Obratnost 378  Inteligence 378  Výdrž 756  Štěstí 567

 

 

 9.mazlíček - Lampcezna 

 Úroveň 30       Životy 174.220

 Síla 1.124  Obratnost 561  Inteligence 561  Výdrž 1.124  Štěstí 854

 

 

 10.mazlíček - Teslar 

 Úroveň 34       Životy 110.250

 Síla 788  Obratnost 788  Inteligence 1.575  Výdrž 1.575  Štěstí 1.180

 

 

 11.mazlíček - Sluňouch 

 Úroveň 38       Životy 165.048

 Síla 1.057  Obratnost 1.057  Inteligence 2.116  Výdrž 2.116  Štěstí 1.572

 

 

 12.mazlíček - Hrdozvěř 

 Úroveň 42       Životy 473.344

 Síla 1.376  Obratnost 2.752  Inteligence 1.376  Výdrž 2.752  Štěstí 2.064

 

 

 13.mazlíček - Ptakopísk 

 Úroveň 46       Životy 728.876

 Síla 1.939  Obratnost 3.877  Inteligence 1.939  Výdrž 3.877  Štěstí 2.907

 

 

 14.mazlíček - Vševiděl 

 Úroveň 50       Životy 530.604

 Síla 2.601  Obratnost 2.601  Inteligence 5.202  Výdrž 5.202  Štěstí 3.902

 

 

 15.mazlíček - Třetiok 

 Úroveň 54       Životy 741.180

 Síla 3.369  Obratnost 3.369  Inteligence 6.738  Výdrž 6.738  Štěstí 5.052

 

 

 16.mazlíček - Parohosvit 

 Úroveň 58       Životy 1.468.530

 Síla 8.496  Obratnost 4.248  Inteligence 4.248  Výdrž 8.496  Štěstí 6.372

 

 

 17.mazlíček - Světlon 

 Úroveň 62       Životy 3.671.325

 Síla 11.655  Obratnost 5.828  Inteligence 5.828  Výdrž 11.655  Štěstí 8.741

 

 

 18.mazlíček - Ryťozář 

 Úroveň 66       Životy 5.543.915

 Síla 16.549  Obratnost 8.274  Inteligence 8.274  Výdrž 16.549  Štěstí 12.411

 

 

 19.mazlíček - Přilboskvost 

 Úroveň 70       Životy 3.145.584

 Síla 11.076  Obratnost 11.076  Inteligence 22.152  Výdrž 22.152  Štěstí 16.614

 

 

 20.mazlíček - Jednorožeň 

 Úroveň 75       Životy 7.393.280

 Síla 12.160  Obratnost 24.320  Inteligence 12.160  Výdrž 24.320  Štěstí 18.240

 

 

 

Podmínky pro nalezení světelných mazlíčků:

Mazlíček Podmínky a místa
1. Šagyl Klopýtavá step
DEN
2. Medúzok Hnilohvozd
NOC
3. Zvonil Erogenion
DEN
4. Mrakotřesk Stínohory
DEN
5. Nervočerv Hustodžungle
NOC
JARO
6. Plutoid Nevermoor
DEN
Sobota
7. Džintonik Výhňopoušť
DEN
LÉTO
8. Hvězdoděr Vodostrov
DEN
PODZIM
9. Lampcezna Mrtvostrov
NOC
Pondělí
10. Teslar Prasopustina
DEN
Úterý
11. Sluňouch Tesákovy hory
DEN
Neděle
12. Hrdozvěř Severov
NOC
Středa
13. Ptakopísk Temnoles
DEN
Čtvrtek
14. Vševiděl Černočerné bažiny
DEN
Pátek
15. Třetiok * Erogenion
Pozice cechu TOP 100 nebo 2500 věhlasu
16. Parohosvit * Severov
Vánoce (Prosinec)
17. Světlon * Puklý kaňon
Apríl (1.dubna)
18. Ryťozář * Erogenion
Epický víkend
19. Přilboskvost *** Špínokraj
Pročistěna Věž
20. Jednorožeň *** Oz'Korrské pláně
Poražen boss světelného habitatu

 

Poznámka:

*  =  vzácný mazlíček
***  =  epický mazlíček

 

 6.mazlíček - Šnekomlat 

 Úroveň 18       Životy 30.020

 Síla 198  Obratnost 395  Inteligence 198  Výdrž 395  Štěstí 296

 
 

 1.mazlíček - Zlatík 

 Úroveň 1       Životy 84

 Síla 10  Obratnost 10  Inteligence 21  Výdrž 21  Štěstí 15

 

 

 2.mazlíček - Kosatkin 

 Úroveň 3       Životy 960

 Síla 48  Obratnost 24  Inteligence 24  Výdrž 48  Štěstí 37

 

 

 3.mazlíček - Okodýl 

 Úroveň 6       Životy 3.395

 Síla 97  Obratnost 48  Inteligence 48  Výdrž 97  Štěstí 72

 
 
 

 4.mazlíček - Tučňoplav 

 Úroveň 10       Životy 9.460

 Síla 172  Obratnost 85  Inteligence 85  Výdrž 172  Štěstí 125

 
 
 

 5.mazlíček - Mrožoun 

 Úroveň 14       Životy 19.650

 Síla 262  Obratnost 131  Inteligence 131  Výdrž 262  Štěstí 196

 
 
 

 6.mazlíček - Šnekomlat 

 Úroveň 18       Životy 30.020

 Síla 198  Obratnost 395  Inteligence 198  Výdrž 395  Štěstí 296

 
 
 

 7.mazlíček - Slonovod 

 Úroveň 22       Životy 64.285

 Síla 559  Obratnost 279  Inteligence 279  Výdrž 559  Štěstí 419

 
 
 

 8.mazlíček - Jednobodec 

 Úroveň 26       Životy 81.648

 Síla 378  Obratnost 756  Inteligence 378  Výdrž 756  Štěstí 567

 
 
 

 9.mazlíček - Chobošéf 

 Úroveň 30       Životy 139.376

 Síla 561  Obratnost 1.124  Inteligence 561  Výdrž 1.124  Štěstí 854

 
 
 

 10.mazlíček - Zlatožral 

 Úroveň 34       Životy 275.625

 Síla 1.575  Obratnost 788  Inteligence 788  Výdrž 1.575  Štěstí 1.180

 
 
 

 11.mazlíček - Koňovod 

 Úroveň 38       Životy 165.048

 Síla 1.057  Obratnost 1.057  Inteligence 2.116  Výdrž 2.116  Štěstí 1.572

 
 
 

 12.mazlíček - Mušlin 

 Úroveň 42       Životy 236.672

 Síla 1.376  Obratnost 1.376  Inteligence 2.752  Výdrž 2.752  Štěstí 2.064

 
 
 

 13.mazlíček - Zobovod 

 Úroveň 46       Životy 364.438

 Síla 1.939  Obratnost 1.939  Inteligence 3.877  Výdrž 3.877  Štěstí 2.907

 
 
 

 14.mazlíček - Hryzoplav 

 Úroveň 50       Životy 1.326.510

 Síla 5.202  Obratnost 2.601  Inteligence 2.601  Výdrž 5.202  Štěstí 3.902

 
 
 

 15.mazlíček - Víloděs 

 Úroveň 54       Životy 741.180

 Síla 3.369  Obratnost 3.369  Inteligence 6.738  Výdrž 6.738  Štěstí 5.052

 
 
 

 16.mazlíček - Peřejohad 

 Úroveň 58       Životy 1.002.528

 Síla 4.248  Obratnost 4.248  Inteligence 8.496  Výdrž 8.496  Štěstí 6.372

 
 
 

 17.mazlíček - Děloželva 

 Úroveň 62       Životy 3.671.325

 Síla 11.655  Obratnost 5.828  Inteligence 5.828  Výdrž 11.655  Štěstí 8.741

 
 
 

 18.mazlíček - Antivod 

 Úroveň 66       Životy 2.217.566

 Síla 8.274  Obratnost 8.274  Inteligence 16.549  Výdrž 16.549  Štěstí 12.411

 
 
 

 19.mazlíček - Tritonec 

 Úroveň 70       Životy 7.863.960

 Síla 22.152  Obratnost 11.076  Inteligence 11.076  Výdrž 22.152  Štěstí 16.614

 
 
 

 20.mazlíček - Hydroděs 

 Úroveň 75       Životy 7.393.280

 Síla 12.160  Obratnost 24.320  Inteligence 12.160  Výdrž 24.320  Štěstí 18.240