MAZLÍČCI

 

- Mazlíčky si zpřístupníte pomocí vajíček, které můžete získat v hospodě od levelu 75 v úkolech, ve kterých není jako odměna žádný předmět.

- Jsou rozděleni do pěti elementů:  voda , světlo, země, stín a oheň.

Přejít do jednotlivých elementů:

VODA     SVĚTLO     ZEMĚ     STÍN     OHEŇ

 

- Úvodem získáte hnízdo, které vám vyzkoumá první 3 mazlíčky od každého elementu.

    

- K vyzkoumání dalších mazlíčků je musíte porazit v habitatech.

- Do habitatu můžete vybrat vždy jen jednoho mazlíčka, který bude bojovat.

- V hnízdě se nachází také 1 mazlíček od každého elementu.

- Další mazlíčky získáte hledáním vajíček z úkolů s určitými podmínkami.

- Pro každý element můžete získat 20 mazlíčků (14 obyčejných, 4 vzácné, 2 epické), celkem jich je tedy 100.

- Každý mazlíček má jinou třídu a atributy.

- Úroveň mazlíčků můžete zvyšovat pomocí ovoce, které získáváte z úkolů v hospodě podobně jako vajíčka.

- Každého mazlíčka můžete nakrmit maximálně 3x za den až do úrovně 200.

- Abyste mohli vylepšovat mazlíčky přes úroveň 100, musíte je mít všechny posbírané.

- Atributy mazlíčků se také zvyšují celkovým počtem mazlíčků ve smečce;

- Za každého mazlíčka ve smečce získáte bonus +5% k atributům celé smečky mazlíčků.

   (Příklad: máte vodního mazlíčka se základní silou 150 bodů, ve smečce máte 8 mazlíčků, bonus k atributu bude tedy činit 40% (60 bodů), celková síla mazlíčka bude tedy 210).

    (MAX: 20 mazlíčků * 5% = 100% k atributům mazlíčků)

- Za poražení mazlíčka v habitatu získáte zkušenosti, zlaťáky a ovoce pro daný element (po útoku si musíte odpočinout 60 minut, nebo použít houbičku, časovač je spojen s podzemím, věží atd.).

- Mazlíčci také dávají bonus k vašim atributům (za každého +1%), z každého elementu lze tedy získat až 20% bonus k danému atributu;

    voda - zvyšuje sílu

    světlo - zvyšuje obratnost

    země - zvyšuje inteligenci

    stín - zvyšuje výdrž

    oheň - zvyšuje štěstí

- Další bonus k atributům získáte vylepšením mazlíčků na určité úrovně;

   vylepšením mazlíčka na úroveň 100 - získáte 0.5% k atributu

   vylepšením mazlíčka na úroveň 150 - získáte 0.75% k atributu

   vylepšením mazlíčka na úroveň 200 - získáte 1% k atributu

- Při vylepšení všech mazlíčků daného elementu na maximální úroveň (tedy 200), bude váš celkový bonus k danému atributu činit 40%.

 

 

Informační ukazatele:

• Síň slávy mazlíčků - ukazuje váš věhlas a pozici v mazlíčkovské síni slávy.

 

• Brnění - ukazuje celkové brnění a procentuální ochranu konkrétního mazlíčka.

 

• Krmení mazlíčků - ukazuje kolikrát byl konkrétní mazlíček nakrmen v daný den.

                              - ikona s číslem 100 je u mazlíčků s maximální úrovní, které již nelze krmit.

                 

 

• Habitat - slouží jako vstup do habitatu konkrétního elementu a ukazuje kolik jste jich už porazili.

 

• Třída - ukazuje jakou má vybraný mazlíček třídu (válečník, kouzelník, průzkumník).

 

• Prozkoumáno - ukazuje kolik máte prozkoumáno mazlíčků konkrétního elementu.

 

• Nasbíráno - ukazuje kolik máte nasbíráno mazlíčků konkrétního elementu.

 

• Nasbíráno celkem - ukazuje kolik máte celkem nasbíraných mazlíčků.

 

 

Útoky:

- Svým stádem můžete také útočit na mazlíčky ostatních hráčů.

- Každý den je určen jeden element, který bude celý den sloužit jako obranný.

- Váš protivník je vybrán náhodně, v závislosti na vzájemné poloze v mazlíčkovské síni slávy.

- Před útokem vidíte kolik má protivník mazlíčků a jejich celkovou úroveň.

- Vy si vyberete, kterým elementem chcete zaútočit a kliknete na meč příslušné barvy.

- Některé elementy mají výhodu nad jinými, platí tento zákon:

    voda > oheň > země > světlo > stín > voda

- Za vyhrané útoky získáte věhlas pro vaše mazlíčky a ovoce pro obranný element daného dne.

- Každým elementem můžete zaútočit pouze jednou denně, čili maximum útoků je 5 na den.

 

Detaily podmínek:

DEN;  06:00 - 18:00

NOC;  18:00 - 06:00

 

JARO;  začátek Března - konec Května

LÉTO;  začátek Června - konec Srpna

PODZIM;  začátek Září - konec Listopadu

ZIMA;  začátek Prosince - konec Února